transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Metal-ion susceptibility of oral bacterial species.

Författare och institution:
N Youravong (-); Anette Carlén (Institutionen för odontologi); R Teanpaisan (-); Gunnar Dahlén (Institutionen för odontologi)
Publicerad i:
Letters in applied microbiology, 53 ( 3 ) s. 324-8
ISSN:
1472-765X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
This study aimed to evaluate the effect of lead (Pb) on growth of bacterial species related to dental diseases in vitro.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Odontologi ->
Oral mikrobiologi
Nyckelord:
Anti-Bacterial Agents, pharmacology, Bacteria, drug effects, Child, Child, Preschool, Ferrous Compounds, pharmacology, Humans, Lead, toxicity, Metals, pharmacology, Microbial Sensitivity Tests, Organometallic Compounds, pharmacology, Silver Nitrate, pharmacology, Tooth, drug effects, microbiology
Postens nummer:
150116
Posten skapad:
2011-12-15 08:41

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007