transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

David F. Ford, The Future of Christian Theology

Författare och institution:
Viktor Aldrin (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik)
Publicerad i:
Svensk Teologisk Kvartalskrift, 2011 ( 3 ) s. 128-129
ISSN:
0039-6761
Publikationstyp:
Artikel, recension
Publiceringsår:
2011
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Religionsvetenskap
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Religionsvetenskap ->
Systematisk teologi
Nyckelord:
David F. Ford, theology, systematic theology, education
Postens nummer:
150096
Posten skapad:
2011-12-14 16:12

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007