transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Kan rektor omsätta ett pedagogiskt ledarskap?

Författare och institution:
Ulf Blossing (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik)
Publicerad i:
Skolledaren i fokus - kunskap, värden och verktyg, s. 175-192
ISBN:
9789144060613
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2011
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Nyckelord:
ledarskap, rektor, skolledare
Postens nummer:
150087
Posten skapad:
2011-12-14 14:51

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007