transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Hur farligt är internet? Resultat från den svenska delen av den europeiska undersökningen EU Kids Online

Redaktör(er):
Ulla Carlsson (Nordicom (-2012))
ISBN:
978-91-86523-31-2
Antal sidor:
46
Publikationstyp:
Bok, med redaktör
Förlag:
Nordicom, Göteborgs universitet
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2011
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Sverige hör till de länder i Europa där flest barn använder internet. Det ökande antalet barn på nätet innebär ökade möjligheter – och också risker. Men majoriteten av 9-16-åringarna säger sig inte ha stött på något som besvärat eller upprört dem under sin internetanvändning det senaste året. Det visar resultaten från den nya undersökningen EU Kids Online. De flesta känner sig trygga med att göra sådant som vuxna ofta anser vara riskfyllt. Rapporten omfattar den svenska delen av projektet EU Kids Online som intervjuat 9-16-åringar som använder internet och deras föräldrar i 25 europeiska länder. Cirka 1000 barn har intervjuats i hemmen i varje land. Projektet leds från London School of Economics and Political Science av Sonia Livingstone och Leslie Haddon och finansieras av EC Safer Internet plus Programme.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap
Nyckelord:
Internet, Europe, media use. Kids Online
Ytterligare information:
Editor for the book serial: Ulla Carlsson. Editors for the book: Cecilia von Feilitzen, Olle Findahl och Elza Dunkels
Postens nummer:
150049
Posten skapad:
2011-12-13 16:04
Posten ändrad:
2011-12-13 16:09

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007