transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Selecting a relevant animal model for testing the in vivo effects of Choukroun's platelet-rich fibrin (PRF): rabbit tricks and traps.

Författare och institution:
David Dohan Ehrenfest (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för biomaterialvetenskap); Niksa Lemo (-); Ryo Jimbo (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för biomaterialvetenskap); Gilberto Sammartino (-)
Publicerad i:
Oral surgery, oral medicine, oral pathology, oral radiology, and endodontics, 110 ( 4 ) s. 413-6; author reply 416-8
ISSN:
1528-395X
Publikationstyp:
Artikel, forskningsöversikt
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Odontologi ->
Biomaterial
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Odontologi ->
Cell- och molekylärbiologi
Nyckelord:
Animals, Blood Platelets, physiology, Bone Regeneration, Centrifugation, Fibrin, physiology, Humans, Models, Animal, Organ Size, Rabbits, Specimen Handling
Postens nummer:
150024
Posten skapad:
2011-12-13 13:42

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007