transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Serum levels of HMGB1 in postmenopausal patients with rheumatoid arthritis: associations with proinflammatory cytokines, acute-phase reactants, and clinical disease characteristics.

Författare och institution:
Rille Pullerits (Institutionen för medicin, avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning); Vilma Urbonaviciute (-); Reinhard E Voll (-); Helena Forsblad d'Elia (Institutionen för medicin, avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning & Centre for Bone and Arthritis Research); Hans Carlsten (Centre for Bone and Arthritis Research)
Publicerad i:
The Journal of rheumatology, 38 ( 7 ) s. 1523-5
ISSN:
0315-162X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Immunologi inom det medicinska området
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Reumatologi och inflammation
Postens nummer:
149995
Posten skapad:
2011-12-12 22:48
Posten ändrad:
2014-01-07 13:11

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007