transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Formal Languages and Analysis of Contract-Oriented Software (FLACOS’08)

Redaktör(er):
Gordon Pace (-); Gerardo Schneider (Institutionen för data- och informationsteknik, datavetenskap (GU))
Publikationstyp:
Bok, med redaktör
Förlag:
Elsevier
Förlagsort:
Journal of Logic and Algebraic Programming
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Datavetenskap (datalogi)
Ytterligare information:
Special Issue: The 2nd Workshop on Formal Languages and Analysis of Contract-Oriented Software (FLACOS’08) - The Journal of Logic and Algebraic Programming Volume 80, Issue 1, January 2011
Postens nummer:
149943
Posten skapad:
2011-12-11 22:17

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007