transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Medicinska terminologier - officiella standarder och verklighet

Författare och institution:
Dimitrios Kokkinakis (Institutionen för svenska språket)
Publicerad i:
Terminologiworkshop i Karlstad,
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Officiella medicinska termlistor hinner aldrig bli helt kompletta eller uppdaterade i tid med de senaste upptäckterna inom det (bio)medicinska fältet Växande behov av koppling mellan fack- och allmänspråk för praktiska (medicinskt orienterade) tillämpningar, t.ex. "din journal på nätet"-projektet Applikationer med indata som innehåller både fackspråk och allmänspråk - brist på täckande medicinska (elektroniska) ordböcker/termlistor med integrerad utförlig språklig och medicinsk information för lekmän finns inte transkriberade patient-läkarsamtal Använda existerande medicinska terminologier i språkteknologisk forskning som stöd för informationsutvinning - skapa strukturerade representationer av texter (samförekomstanalys; faktaextraktion och syntes; relation- och händelseextraktion; t.ex. mellan sjukdom - behandling - utfall få att kunna få ett bra underlag för att kunna förutsäga hur framtida behandlingar slår) Använda terminologin som ett medium för att underlätta kommunikationen mellan hälsotagare och hälsogivare t.ex. underlätta förståelse av medicinska termer av allmänheten
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Språkteknologi (språkvetenskaplig databehandling)
Nyckelord:
terminologi, symtom, SNOMED-CT
Postens nummer:
149931
Posten skapad:
2011-12-11 16:11

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007