transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Sun Hour Project

Författare och institution:
Thomas Lingefjärd (Institutionen för didaktik och pedagogisk profession); Stephanie Meier (-)
Publicerad i:
G. Kaiser, W. Blum, R. Borromeo Ferri, G. Stillman, (Eds.) Trends in the teaching and learning of mathematical modelling – Proceedings of ICTMA14., s. 97-106
ISBN:
978-94-007-0909-6
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Springer
Förlagsort:
New York
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Beräkningsmatematik ->
Tillämpad matematik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Didaktik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Lärande
Nyckelord:
Matematisk modellering
Postens nummer:
149847
Posten skapad:
2011-12-08 17:31
Posten ändrad:
2014-04-07 15:01

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007