transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Lærerig leg – børns læring gennem samspil

Författare och institution:
Eva Johansson (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande); Ingrid Pramling Samuelsson (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande)
ISBN:
978-87-7281-574-9
Antal sidor:
237
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
Dafalo
Förlagsort:
Fredrikshavn
Publiceringsår:
2011
Språk:
danska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogiskt arbete
Nyckelord:
leg, børns læring, samspil
Ytterligare information:
Orginalets titel: Att lära är nästan som att leka - Lek och lärande i förskola och skola. Översatt till danska av Kåre Dag Jensen, bearbetad av Stig Broström.
Postens nummer:
149843
Posten skapad:
2011-12-08 17:05

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007