transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Val av cement vid fast protetik

Författare och institution:
Eva Lindquist Karlsson (Institutionen för odontologi)
Publicerad i:
Aktuell Nordisk Odontologi 2011, s. 93-102
ISBN:
978-87-628-0996-3
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Munksgaard Danmark
Förlagsort:
Köpenhamn
Publiceringsår:
2011
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Odontologi ->
Oral protetik
Postens nummer:
149789
Posten skapad:
2011-12-08 09:49

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007