transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Survival time prognosis under a Markov model of cancer development

Författare och institution:
Krzysztof Bartoszek (Institutionen för matematiska vetenskaper, Chalmers/GU); Michal Krzeminski (-); Jaroslaw Skokowski (-)
Publicerad i:
Proceedings of the XVI National Conference Applications of Mathematics to Biology and Medicine, Krynica, Poland, September 14–18, 2010, s. 6-11
ISBN:
978-83-7464-334-4
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Sannolikhetsteori och statistik ->
Matematisk statistik
Ytterligare information:
Co-authered with Michal Krzeminski (Gdansk University of Technology) and Jaroslaw Skokowski (Medical University of Gdansk)
Postens nummer:
149764
Posten skapad:
2011-12-07 22:28
Posten ändrad:
2012-01-11 14:52

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007