transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Deviating results with measurements of flow rates from minor salivary glands.

Författare och institution:
Lars Eliasson (Institutionen för odontologi); Anette Carlén (Institutionen för odontologi)
Publicerad i:
European journal of oral sciences, 119 ( 1 ) s. 107
ISSN:
1600-0722
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Odontologi ->
Fysiologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Odontologi ->
Övrig odontologi
Nyckelord:
minor gland saliva
Postens nummer:
149757
Posten skapad:
2011-12-07 17:23

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007