transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Interactions between the actin filament capping and severing protein gelsolin and the molecular chaperone CCT: evidence for nonclassical substrate interactions.

Författare och institution:
Karen I. Brackley (Institutionen för cell- och molekylärbiologi); Julie Grantham (Institutionen för cell- och molekylärbiologi)
Publicerad i:
Cell Stress and Chaperones, 16 s. 173-179
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Odontologi ->
Cell- och molekylärbiologi
Postens nummer:
149731
Posten skapad:
2011-12-07 13:22

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007