transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Is the use of biomarkers in fish a good strategy for environmental monitoring?

Författare och institution:
Niklas Hanson (Institutionen för växt- och miljövetenskaper); Åke Larsson (Institutionen för växt- och miljövetenskaper)
Publicerad i:
Poster presentation at SETAC 5th World Congress, Sydney 3-7 August 2008,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, poster
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Miljövetenskap ->
Miljökemi
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Biokemi och molekylärbiologi ->
Cell- och molekylärbiologi
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Mikrobiologi
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi
Nyckelord:
Biomarkers, fish, environmental monitoring
Postens nummer:
149715
Posten skapad:
2011-12-07 11:15

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007