transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Vad gör man när man reser? Slutrapportering

Författare och institution:
Daniel Fahlén (Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi)
Publicerad i:
Slutkonferens för Framtidens personresor. Vinnova och Trafikverket. Stockholm, 29 nov 2011,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2011
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Social och ekonomisk geografi ->
Ekonomisk geografi
Nyckelord:
Pendling, Komfort, Vardagsliv, tidsanvändning
Postens nummer:
149676
Posten skapad:
2011-12-06 16:04
Posten ändrad:
2011-12-07 16:33

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007