transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Att ge ut Esaias Tegnérs andliga tal

Författare och institution:
Barbro Wallgren Hemlin (Institutionen för svenska språket)
Publicerad i:
Esaias Tegnér. Texter och läsningar, s. 27-52
ISBN:
978-91-86093-11-2
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Retorikförlaget och Tegnérsamfundet
Förlagsort:
Ödåkra
Publiceringsår:
2011
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Nordiska språk ->
Svenska språket
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Litteraturvetenskap
Nyckelord:
Esaias Tegnér, kyrkliga tal, predikan, filologi, kritisk textutgivning, editionsfilologi
Postens nummer:
149659
Posten skapad:
2011-12-06 14:46

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007