transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Vad gör man när man reser? Hur människor använder sin restid i regional kollektivtrafik.

Författare och institution:
Daniel Fahlén (Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi)
Publicerad i:
Workshop: Framtidens resande på Botniabanan och Ådalsbanan. Umeå universitet, 24 maj 2011,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2011
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Social och ekonomisk geografi ->
Kulturgeografi
Nyckelord:
Restid, Vardagsliv, Pendling
Postens nummer:
149647
Posten skapad:
2011-12-06 14:16

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007