transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Indications of regional and large-scale biological effects caused by bleached pulp mill effluents

Författare och institution:
Lennart Balk (-); Lars Förlin (Zoologiska institutionen, zoofysiologi); Maria Söderström (-); Åke Larsson (Institutionen för miljövetenskap och kulturvård, tillämpad miljövetenskap)
Publicerad i:
Chemospere, 27 s. 631-650
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1993
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Miljövetenskap ->
Miljökemi
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Biokemi och molekylärbiologi ->
Cell- och molekylärbiologi
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Mikrobiologi
Nyckelord:
Fish health, biomarkers, perch, field investigation, pulp mill effluents
Postens nummer:
149627
Posten skapad:
2011-12-06 13:31

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007