transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Climate Change in a Public Goods Game - Investment Decision in Mitigation versus Adaptation

Författare och institution:
Åsa Löfgren (Institutionen för nationalekonomi med statistik, Enheten för miljöekonomi); Reviva Hasson (-); Martine Visser (Institutionen för nationalekonomi med statistik, Enheten för miljöekonomi)
Publicerad i:
Ecological Economics, 70 ( 2 ) s. 331-338
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
Postens nummer:
149624
Posten skapad:
2011-12-06 13:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007