transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Guidelines for interpretation and biological evaluation of biochemical, physiological and pathological alterations in fish exposed to pulp mill effluents

Författare och institution:
Åke Larsson (Institutionen för miljövetenskap och kulturvård, tillämpad miljövetenskap); Lars Förlin (Zoologiska institutionen, zoofysiologi); Olle Grahn (-); Lars Landner (-); Eric Lindesjöö (-); Olof Sandström (-)
Publicerad i:
Proceedings from the 4th International Conference on Environmental Impacts of Pulp and Paper Industry, Helsinki, Finland, 12-15 June 2000, s. 185-189
ISSN:
1238-7312
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2000
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Miljövetenskap ->
Miljökemi
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Biokemi och molekylärbiologi ->
Cell- och molekylärbiologi
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Mikrobiologi
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi
Nyckelord:
Fish health, biomarkers, unacceptable disturbances, interpretation guidelines, pulp and paper mill effluents
Postens nummer:
149604
Posten skapad:
2011-12-06 12:57

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007