transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

DNA adducts in perch (Perca fluviatilis) living in coastal water polluted with bleached pulp mill effluents

Författare och institution:
Gunilla Ericson (-); Åke Larsson (Institutionen för miljövetenskap och kulturvård, tillämpad miljövetenskap)
Publicerad i:
Ecotoxicology and Environmental Safety, 46 s. 167-173
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2000
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Miljövetenskap ->
Miljökemi
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Biokemi och molekylärbiologi ->
Cell- och molekylärbiologi
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Mikrobiologi
Nyckelord:
DNA adducts, genotoxic effects, fish, field investigation, pulp mill effluents
Postens nummer:
149599
Posten skapad:
2011-12-06 12:46

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007