transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Segregation of protein aggregates involves actin and the polarity machinery.

Författare och institution:
Beidong Liu (Institutionen för cell- och molekylärbiologi); Lisa C Larsson (Institutionen för cell- och molekylärbiologi); Vanessa Franssens (-); Xinxin Hao (Institutionen för cell- och molekylärbiologi); Sandra Malmgren Hill (Institutionen för cell- och molekylärbiologi); Veronica Andersson (Institutionen för cell- och molekylärbiologi); Daniel Höglund (Institutionen för cell- och molekylärbiologi); Jia Song (-); Xiaoxue Yang (-); David Öling (Institutionen för cell- och molekylärbiologi); Julie Grantham (Institutionen för cell- och molekylärbiologi); Joris Winderickx (-); Thomas Nyström (Institutionen för cell- och molekylärbiologi)
Publicerad i:
Cell, 147 ( 5 ) s. 959-61
ISSN:
1097-4172
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Biokemi och molekylärbiologi ->
Cell- och molekylärbiologi
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Mikrobiologi
Postens nummer:
149594
Posten skapad:
2011-12-06 11:50

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007