transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Conceptualizing Knowledge Intensive Entrepreneurship: A Literature Review for Analyzing Case Studies and Policy Implications

Författare och institution:
Astrid Heidemann Lassen (Institutet för innovation och entreprenörskap); Maureen McKelvey (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Chalmers)
Publicerad i:
AEGIS EU Framework programme 7: Conference and website,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Sammanfattning (abstract):
The objectives of this paper are: (1) identify contributions already made on the topic of knowledge-intensive entrepreneurship in different areas of research, through a systematic literature review; (2) define the concepts and empirical indicators and evidence used for each contribution; (3) develop the outlines of conceptual model integrating several aspects of current understandings; (4) discuss the implications for public policy.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv
Nyckelord:
Knowledge intensive entrepreneurship, innovation policy
Postens nummer:
149588
Posten skapad:
2011-12-06 11:24
Posten ändrad:
2012-05-22 11:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007