transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Negative dependence in sampling

Författare och institution:
Petter Brändén (-); Johan Jonasson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU)
Publicerad i:
Scandinavian Journal of Statistics, 39 ( 4 ) s. 830-838
ISSN:
0303-6898
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The strong Rayleigh property is a new and robust negative dependence property that implies negative association; in fact it implies conditional negative association closed under external fields (CNA+). Suppose that and are two families of 0-1 random variables that satisfy the strong Rayleigh property and let . We show that {Zi} conditioned on is also strongly Rayleigh; this turns out to be an easy consequence of the results on preservation of stability of polynomials of Borcea & Branden (Invent. Math., 177, 2009, 521569). This entails that a number of important pps sampling algorithms, including Sampford sampling and Pareto sampling, are CNA+. As a consequence, statistics based on such samples automatically satisfy a version of the Central Limit Theorem for triangular arrays.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Sannolikhetsteori och statistik ->
Matematisk statistik
Nyckelord:
Pareto sampling, Rayleigh property, Sampford sampling, uniform spanning tree
Chalmers styrkeområden:
Informations- och kommunikationsteknik
Chalmers fundament:
Grundläggande vetenskaper
Postens nummer:
149576
Posten skapad:
2011-12-06 10:55
Posten ändrad:
2016-08-19 10:17

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007