transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Kustfisk - hälsa

Författare och institution:
Åke Larsson (Institutionen för växt- och miljövetenskaper); Lars Förlin (Zoologiska institutionen); Niklas Hanson (Institutionen för växt- och miljövetenskaper); Jari Parkkonen (Zoologiska institutionen)
Publicerad i:
HAVET - Om miljötillståndet i svenska havsområden, år 2011 s. 80
ISSN:
1654-6741
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Miljövetenskap ->
Miljökemi
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Biokemi och molekylärbiologi ->
Cell- och molekylärbiologi
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Mikrobiologi
Nyckelord:
Miljöövervakning. kustfisk, abborre, tånglake, fiskhälsa, biomarkörer, miljögifter
Postens nummer:
149567
Posten skapad:
2011-12-06 10:33

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007