transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Etik och arbets(o)förmåga

Ethics and work (in)ability

Författare och institution:
Christian Munthe (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori)
Publicerad i:
Välfärd, arbete, hälsa - 250 år med den allmänna försäkringskassan. Måndagen 5 december 2011, Göteborg.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2011
Språk:
svenska
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi ->
Folkhälsomedicinska forskningsområden
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Miljömedicin och yrkesmedicin ->
Yrkesmedicin
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik (exklusive juridik och samhälle) ->
Offentlig rätt ->
Socialrätt
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Praktisk filosofi
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Etik
Nyckelord:
arbetsförmåga, etik, försäkringskassan, rättvisa
Ytterligare information:
Inbjudet föredrag.
Postens nummer:
149542
Posten skapad:
2011-12-05 21:10
Posten ändrad:
2012-09-02 19:13

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007