transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Naturvetare i kriget mot terrorismen

Författare och institution:
Mats Fridlund (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori); Gustaf Nelhans (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori)
Publicerad i:
Tvärsnitt: Tidskrift för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning, ( 3-4 ) s. 80-84
ISSN:
0348-7997
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Det finns en tydlig 11 septembereffekt inom amerikansk forskning. Den märks inom forskning om biologiska vapen men även inom geografisk informationsvetenskap - de system som ligger till grund för GPS. Båda disciplinerna har utformat sin forskningsagenda i linje med det nya säkerhetsakademiska tänkandet och erbjuder vetenskaplig assistans i kriget mot terrorismen. Även inom andra natur-, bio- och ingenjörsvetenskaper har mer och mer forskning relaterats till terrorism.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Forskningspolitik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Teknik och social förändring
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Historia ->
Vetenskapshistoria
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Teknikhistoria
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Vetenskapsteori
Nyckelord:
säkerhetsakademisk forskning, terrorism, 11 septembereffekt, bioterrorism, geospatial intelligence, al-Qaida
Postens nummer:
149490
Posten skapad:
2011-12-05 13:44
Posten ändrad:
2012-04-03 23:46

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007