transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Magnetopolaronic effects in electron transport through a single-level vibrating quantum dot

Författare och institution:
G. A. Skorobagatko (-); Sergeij I. Kulinich (Institutionen för fysik (GU)); Ilya V. Krive (Institutionen för fysik (GU)); Robert I. Shekhter (Institutionen för fysik (GU)); Mats Jonson (Institutionen för fysik (GU))
Publicerad i:
Low Temperature Physics, 37 ( 12 ) s. 1032-1037
ISSN:
1063-777X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Magnetopolaronic effects are considered in electron transport through a single-level vibrating quantum dot subjected to a transverse (to the current flow) magnetic field. It is shown that the effects are most pronounced in the regime of sequential electron tunneling, where a polaronic blockade of the current at low temperatures and an anomalous temperature dependence of the magnetoconductance are predicted. In contrast, for resonant tunneling of polarons the peak conductance is not affected by the magnetic field.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Fysik ->
Den kondenserade materiens fysik ->
Mesoskopisk fysik
Nyckelord:
magnetopolaronic effects, single-level vibrating quantum dot, sequential electron tunneling, Frank– Condon (polaronic) blockade
Ytterligare information:
Also published in Fiz. Nizk. Temp. 37, 1295–1301 (December 2011).
Postens nummer:
149460
Posten skapad:
2011-12-05 09:31
Posten ändrad:
2012-02-07 16:29

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007