transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

En kritisk granskning av granskningssamhället

Författare och institution:
Staffan Johansson (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
FAS rapport: Far väl välfärden? Socialtjänsten i framtiden. Ett möte mellan forskning och socialtjänst,
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Postens nummer:
149457
Posten skapad:
2011-12-05 08:02

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007