transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Percolation beyond Zd: The contributions of Oded Schramm

Författare och institution:
Olle Häggström (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik, Chalmers/GU)
Publicerad i:
Annals of Probability, 39 ( 5 ) s. 1668-1701
ISSN:
0091-1798
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Sammanfattning (abstract):
Oded Schramm (1961-2008) influenced greatly the development of percolation theory beyond the usual Z(d) setting; in particular, the case of nonamenable lattices. Here, we review some of his work in this field.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Sannolikhetsteori och statistik ->
Matematisk statistik
Nyckelord:
Percolation, amenability, hyperbolic plane, mass transport, uniform, spanning forest, uniform spanning-trees, brownian intersection exponents, infinite, clusters, random-walks, invariant percolation, uniqueness threshold, critical probability, plane exponents, cayley-graphs, forests
Postens nummer:
149410
Posten skapad:
2011-12-02 11:58
Posten ändrad:
2011-12-02 11:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007