transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

What is critical for pupils' learning of fractions and what does a critical feature entail?

Författare och institution:
Angelika Kullberg (Institutionen för didaktik och pedagogisk profession)
Publicerad i:
The World Association of Lesson studies international conference programme book, p. 155, Tokyo: WALS ,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogiskt arbete
Nyckelord:
fractions, learning, learning study, mathematics
Postens nummer:
149385
Posten skapad:
2011-12-01 15:46
Posten ändrad:
2011-12-08 11:17

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007