transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

"Die Fremde wird vom Reisenden erfunden". Selbstbeschreibungen in Gerhard Köpfs "Nurmi oder die Reise zu den Forellen".

Författare och institution:
Edgar Platen (Institutionen för språk och litteraturer)
Publicerad i:
Elisabeth Wåghäll Nivre, u.a. (Hg.): Begegnungen. Das VII. Nordisch-Baltische Germanistentreffen in Sigtuna vom 11. bis 13.6.2009. Stockholm 2011. S. 489-498., s. 10
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
tyska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Postens nummer:
149381
Posten skapad:
2011-12-01 15:35

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007