transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

U-Pb dating of zircons and the concordia lower intercept.

Författare och institution:
Sven Åke Larson (Institutionen för geovetenskaper); Eva-Lena Tullborg (-); David H. Cornell (Institutionen för geovetenskaper, geologi)
Publicerad i:
Nordiske GEologiske Vintermöde, Aarhus 13-16 January, 1998., Abstract vol. s. 179
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
1998
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap
Nyckelord:
geochronology, zircon, concordia lower intercept.
Postens nummer:
149326
Posten skapad:
2011-11-30 21:34

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007