transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A posteriori error estimates for continuous/discontinuous Galerkin approximations of the Kirchhoff-Love plate

Författare och institution:
Peter Hansbo (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU); M. G. Larson (-)
Publicerad i:
Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 200 ( 47-48 ) s. 3289-3295
ISSN:
0045-7825
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
We present energy norm a posteriori error estimates for continuous/discontinuous Galerkin (c/dG) approximations of the Kirchhoff-Love plate problem. The method is based on a continuous displacement field inserted into a symmetric discontinuous Galerkin formulation of the fourth order partial differential equation governing the deflection of a thin plate. We also give explicit formulas for the penalty parameter involved in the formulation.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Beräkningsmatematik ->
Tillämpad matematik ->
Numerisk analys
Nyckelord:
Kirchhoff plate, Discontinuous Galerkin, Adaptivity, Error estimate, finite-element approximations, elliptic problems
Postens nummer:
149302
Posten skapad:
2011-11-30 15:34
Posten ändrad:
2016-08-15 16:02

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007