transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Experimental instability in the lumbar spine.

Författare och institution:
Allison Kaigle Holm (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för ortopedi); Sten Holm (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för ortopedi); Tommy H. Hansson (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för ortopedi)
Publicerad i:
Spine, 20 ( 4 ) s. 421-30
ISSN:
0362-2436
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1995
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
An in vivo animal model of lumbar segmental instability, involving both passive and active stabilizing components of the spine, was developed.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kirurgi ->
Ortopedi
Nyckelord:
Animals, Biomechanics, Intervertebral Disk, physiopathology, Joint Instability, physiopathology, Lumbosacral Region, Male, Motion, Muscles, physiopathology, Spinal Diseases, physiopathology, Spinal Injuries, physiopathology, Swine
Postens nummer:
149287
Posten skapad:
2011-11-30 15:14

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007