transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

1997 Volvo Award winner in biomechanical studies. Kinematic behavior of the porcine lumbar spine: a chronic lesion model.

Författare och institution:
Allison Kaigle Holm (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för ortopedi); Sten Holm (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för ortopedi); Tommy H. Hansson (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för ortopedi)
Publicerad i:
Spine, 22 ( 24 ) s. 2796-806
ISSN:
0362-2436
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1997
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Experimental models of intervertebral disc and facet joint degeneration were created in vivo in the porcine lumbar spine for studying spinal kinematics, using a dynamic technique.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kirurgi ->
Ortopedi
Nyckelord:
Animals, Chronic Disease, Disease Models, Animal, Kinesis, Lumbar Vertebrae, pathology, physiopathology, surgery, Range of Motion, Articular, Spinal Injuries, pathology, physiopathology, surgery, Swine
Postens nummer:
149284
Posten skapad:
2011-11-30 15:10

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007