transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Ett vackert paket?

Författare och institution:
Guohua Hu (Institutionen för språk och litteraturer)
Publicerad i:
Orientaliska Studier, ( 128 ) s. 12-25
ISSN:
03458997
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Jämförande språkvetenskap och lingvistik ->
Lingvistik
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Övriga språk ->
Kinesiska
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Litteraturvetenskap
Nyckelord:
Linguistics, Literature, and Sinology
Postens nummer:
149253
Posten skapad:
2011-11-30 12:31

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007