transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

1970-talskrisen och stålet

Författare och institution:
Sverker Jonsson (Ekonomisk-historiska institutionen)
Publicerad i:
Bergsbruk-gruvor och metallframställning. Sveriges Nationalatlas. Red. Jan af Geijerstam och Marie Nisser., s. 172-174
Publikationstyp:
Kapitel
Publiceringsår:
2011
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Postens nummer:
149248
Posten skapad:
2011-11-30 11:29

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007