transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Mathematish - a tacit knowledge of mathematics

Författare och institution:
Lars Mouwitz (Nationellt Centrum för matematikutbildning, NCM); Håkan Lennerstad (-)
Publicerad i:
Mathematics and language - proceedings of MADIF, the 4th Swedish Mathematics Education Research Seminar, Malmö, January 21-22, 2004, s. 168 - 184
ISBN:
91-973934-2-8
ISSN:
1651-3274
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Didaktik ->
Subject didactics
Nyckelord:
Matematikundervisning, symbolspråk
Postens nummer:
149217
Posten skapad:
2011-11-30 09:07

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007