transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Group B streptococcus infections in Swedish text book in Obstetrics.

Författare och institution:
S Håkansson (-); Bo Jacobsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi); P Å Holmgren (-)
Publicerad i:
Streptokockinfektioner i öppenvårdsobstetrik (eds Karel Marsal, Lars Grennert),
ISBN:
978-91-47-09959-7
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Liber
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2011
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Reproduktionsmedicin och gynekologi ->
Obstetrik och kvinnosjukdomar
Postens nummer:
149164
Posten skapad:
2011-11-29 13:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007