transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Kvinnohistoria i Sverige

Redaktör(er):
Berith Backlund (Göteborgs universitetsbibliotek, Centralbiblioteket); Anna Sjödahl Hayman (Göteborgs universitetsbibliotek, Centralbiblioteket)
Antal sidor:
134
Publikationstyp:
Bok, med redaktör
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2011
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Här beskrivs den svenska kvinnorörelsens historia i fem teman – utbildning, rösträtt, arbete, fred och andra vågens kvinnorörelse. De olika avsnitten har skrivits av forskarna Christina Florin, Josefin Rönnbäck, Ulla Wikander, Irene Andersson och Eva Schmitz. Boken innehåller även en årtalslista och en litteraturlista. Den bygger på de historiska portaler som KvinnSam vid Göteborgs universitetsbibliotek skapat och som finns på bibliotekets webbplats. I portalerna hittar man också biografier över viktiga kvinnor inom respektive område, fotografier och källmaterial m.m.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Genusstudier
Nyckelord:
Kvinnorörelsen, Historia, Sverige, Rösträtt, Utbildning, Fred, Arbete, Feminism
Postens nummer:
149161
Posten skapad:
2011-11-29 13:51
Posten ändrad:
2015-01-20 09:34

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007