transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Contact Sensitizers Induce Keratinocytes to Release Epitopes - Tools for In Vitro Tests and Implications for Autoimmunity

Författare och institution:
Sofia Andersson (Institutionen för kemi)
ISBN:
978-91-628-8376-8
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Datum för examination:
2011-12-09
Lokal:
Fredagen den 9 december, kl. 9.00, Sal KC, Institutionen för Kemi, Kemigården 4, Göteborg
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Kemi
Ytterligare information:
sofia.andersson@chem.gu.se
Postens nummer:
149073
Posten skapad:
2011-11-28 14:27
Posten ändrad:
2011-12-06 15:45

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007