transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Globaliseringsadaptern – Finansiella derivat och OM Gruppens verksamhet 1984–1998

Författare och institution:
Oskar Broberg (Ekonomisk-historiska institutionen)
Publicerad i:
Business History in Sweden – Näringslivshistoria i Sverige, s. 618
ISBN:
9789178448289
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Gidlunds Förlag
Förlagsort:
Möklinta
Publiceringsår:
2011
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Ekonomisk historia
Postens nummer:
149020
Posten skapad:
2011-11-27 23:52
Posten ändrad:
2011-11-28 00:06

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007