transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Representatives In and Out of Office. How Parliamentary Position Affect Political Attitudes

Författare och institution:
Mikael Gilljam (Statsvetenskapliga institutionen); David Karlsson (Förvaltningshögskolan)
Publicerad i:
Papper presenterat vid Tjugonde Nordiska kommunforskakonferensen 24-25 november 2011 i Göteborg (XX NorKom 2011) ,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Studier av offentlig förvaltning
Nyckelord:
parliamentary position, political representatives, democratic game rules, left-right position, majority, opposition, local government, Sweden
Postens nummer:
149011
Posten skapad:
2011-11-26 17:20

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007