transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

4.1.8 Utvärdering av ny nämndorganisation

Författare och institution:
Stig Montin (Förvaltningshögskolan & Mistra Urban Futures, Chalmers/GU)
Publicerad i:
Andreas Ivarsson (red): Nordisk kommunforskning. En forskningsövesikt med 113 projekt., s. 263-264
ISBN:
978-91-633-9802-5
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2011
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Studier av offentlig förvaltning
Nyckelord:
kommuner, nämnder, styrningsformer, arbetsmiljö, jämställdhetsarbete
Postens nummer:
149005
Posten skapad:
2011-11-26 16:47
Posten ändrad:
2015-04-01 08:14

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007