transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

2.1.11 Politiskt förtroende i kommunala kontexter

Författare och institution:
Ylva Norén Bretzer (Förvaltningshögskolan)
Publicerad i:
Andreas Ivarsson (red): Nordisk kommunforskning. En forskningsövesikt med 113 projekt., s. 55-59
ISBN:
978-91-633-9802-5
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2011
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Studier av offentlig förvaltning
Nyckelord:
förtroende, kommuner, demokrati, SOM-institutet
Postens nummer:
148993
Posten skapad:
2011-11-26 16:03

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007