transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Margins and centres - The voices of young migrants in Europe

Författare och institution:
Katrine Fangen (-); Nils Hammarén (Institutionen för socialt arbete); Thomas Johansson (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande)
Publicerad i:
Young Migrants. Exclusion and Belonging in Europe, s. 215
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Palgrave MacMillan
Förlagsort:
London
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Postens nummer:
148899
Posten skapad:
2011-11-23 13:15

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007