transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Introduction

Författare och institution:
Jan Bengtsson (Institutionen för didaktik och pedagogisk profession)
Publicerad i:
Jan Bengtsson (red.) (2011). Educational Dimensions of School Buildings, s. 7–9
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften
Förlagsort:
Frankfurt am Main
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Samhällsbyggnadsteknik ->
Husbyggnad
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogiskt arbete
Nyckelord:
Skolbyggnader
Postens nummer:
148888
Posten skapad:
2011-11-23 11:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007