transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Participatory Danicng - the Polska Case

Författare och institution:
Mats Nilsson (Institutionen för kulturvetenskaper)
Publicerad i:
Vedel, Karen (ed): Dance and the Formation of Norden. Emergences and Struggles, s. 131-150
ISBN:
978-82-519-2648-5
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Tapir
Förlagsort:
Trondheim
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Nyckelord:
Polska, dans, folkdans
Postens nummer:
148837
Posten skapad:
2011-11-22 14:27
Posten ändrad:
2013-07-03 14:10

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007